Moto GP: Hiroshi Aoyama premiato a Tokio

MotoGP-2011-Honda-Aoyama MotoGP-2011-Honda-Aoyama
MotoGP-2011-Honda-Aoyama MotoGP-2011-Honda-Aoyama